FAQ. Pytania i odpowiedzi

Jak sprawdzana jest wiedza?

Nasi lektorzy oceniają Waszą wiedzę przede wszystkim w trakcie rozmów i zróżnicowanych testów przeprowadzanych w trakcie kursu, ale również poprzez indywidualną obserwację każdego słuchacza.  W przypadku osób niepełnoletnich, rodzice bądź opiekunowie mają prawo wglądu w oceny swoich pociech, a na zakończenie każdego semestru dostają raport na temat postępów w nauce.

Jakie materiały są wykorzystywane w trakcie zajęć w ICLC?

W trakcie zajęć w ICLC korzystamy z naszego nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, w którego skład wchodzą m.in. - projektor multimedialny ze specjalnie do tego przygotowanym ekranem, telewizory plazmowe, odtwarzacze DVD, specjalistyczne nagłośnienie. Ponadto, oprócz podręczników, używamy szereg materiałów dodatkowych, gry, zabawy, gazetki, magazyny. Robimy wszystko, aby nasze zajęcia były ciekawe i urozmaicone.

Jak długo trwają zajęcia?

Czas trwania zajęć w ICLC uzależniony jest od grupy wiekowej i rodzaju kursu i wynosi 45, 60 lub 90minut.

Jak często odbywają się zajęcia?

W zależności od rodzaju kursu zajęcia w ICLC odbywają się 1, 2 lub 3 razy w tygodniu.

Czy uczniowie dostają certyfikat?

Na zakończenie całego roku w ICLC osoby, które regularnie uczęszczały na zajęcia i otrzymały wymagane zaliczenia otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie przez nie danego kursu. Pozostali kursanci otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach.

Z jakich książek będę się uczyć?

Podręczniki są dobierane w zależności od Waszego wieku, poziomu oraz rodzaju kursu. Wszystkie są interesujące i spotykają się z zunaniem wśród naszych słuchaczy.

Kim są Wasi lekotrzy?

Lektorzy ICLC to przede wszystkim osoby wykwalifikowane i posiadające doświadczenie w nauczaniu języka obcego. To również osoby pełne energii, pasji, a przede wszystkim lubiące uczyć. Serdeczni i życzliwi, zawsze chętnie udzielają pomocy i wyjaśnień w przypadku jakichkolwiek wątpliwości językowych. 

Kiedy można zapisać się na kurs?

Kursy standardowo rozpoczynają się we wrześniu i październiku oraz w styczniu i lutym, ale do grupy można dołączyć przez cały rok (w przypadku wolnych miejsc).  

Ilu osobowe grupy tworzycie w ICLC?

W zależności od rodzaju kursu w ICLC są grupy 4-8, 4-10, 5-8, 5-12, 6-12. Istnieje też możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych 1-3 osoby.